accountantsonline.nl: pensioen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Pensioen

Deze informatie is opgesteld met medewerking van Samenwerkende Pensioen Adviseurs - SPA.

Het bestuur van de vereniging Samenwerkende PensioenAdviseurs (S.P.A.), opgericht op 5 juli 2007, wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter: Ernst Strengers FFP
Secretaris: Martijn Visser
Penningmeester: Sander Storterlers
Joop Andriesen
Frank Bennis MFP
Gonard Wagenaar FFP

Interessante links:
Pensioen Consultants Westland - www.helderinpensioen.nl
Voor overzicht van uw pensioen -
www.mijnpensioenoverzicht.nl
Samenwerkende pensioenadviseurs - www.samenwerkendepensioenadviseurs.nl


Pensioen - Dossier
Het pensioenakkoord is er aan het werk dus
Aandachtspunten lijfrenten 2011
Besluit belastingdienst inzake loonheffing
Commerciele waardering eigen pensioen een must
Kantonrechtersformule is aangepast
Total Expense Ratio is aangepast
Praktische oplossingen bij echtscheiding

Kosten ingaande -en uitgaande waardeoverdracht 2011
Besluit inzake beschikbare premiestaffels
Onrust in pensioenland
Pensioen in eigen beheer en toeslagverlening
Pensioen is mooie aftrekpost of bom onder onderneming
Pensioenwet en premiestaffel
Stand van zaken rond de PPIHier klikken