accountantsonline.nl: De balans opmaken van de vrije ruimte van 2015
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

De balans opmaken van de vrije ruimte van 2015

Sinds 2015 hoeven organisaties de vrije ruimte niet meer ieder loontijdvak af te rekenen, maar mag dat in één keer over het hele afgelopen jaar. Een eventuele overschrijding van de vrije ruimte moet uiterlijk in de eerste loonaangifte over 2016 worden afgerekend.

Is het eindheffingsloon van 2015 gelijk aan of minder dan de vrije ruimte van 2015? Dan hoeft uw organisatie over 2015 geen eindheffing werkkostenregeling aan te geven en te betalen. Is het eindheffingsloon meer dan de vrije ruimte, dan moet de werkgever 80% eindheffing berekenen over het verschil. Hij draagt via de eindheffing werkkostenregeling alleen loonbelasting/premie volksverzekeringen af. Dit eindheffingsloon vormt geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

Uiterlijk in loonaangifte over eerste tijdvak 2016  
AIs er over 2015 eindheffing werkkostenregeling is verschuldigd (tool), moet de werkgever deze uiterlijk bij de loonaangifte over het eerste tijdvak van 2016 betalen. De eindheffing komt dan ook uiterlijk in deze loonaangifte te staan. Is er in de loop van 2015 al eindheffing betaald, dan is de loonaangifte over het eerste tijdvak van 2016 het uiterste moment om de eindafrekening te maken.

Er is één uitzondering: als uw organisatie in de loop van het kalenderjaar ophoudt te bestaan, moet de eindheffing werkkostenregeling uiterlijk worden aangegeven in de loonaangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht eindigt.

Gezamenlijke vrije ruimte voor concern
Als een groep samenhangende organisaties de concernregeling toepast en dus een gezamenlijke vrije ruimte aanhoudt, moet bij overschrijding van de collectieve vrije ruimte het concernonderdeel met het hoogste fiscale loon over 2015 de eindheffing aan de Belastingdienst afdragen. Bron: Rendement

 

Eerder geplaatste artikelen

legal.plattform.nl - LIVE
Wie laat zijn standaard contracten en overeenkomsten nog maken door een advocaat of jurist? Met de komst van legal.plattform.nl krijg je een eigen digitale kluis, digitale ondertekening van al je cont...
Lees meer...
Mei: hoog tijd voor de vakantiebijslag
De uitbetaling van de salarissen van mei zit eraan te komen en dat betekent dat veel werknemers met smart zitten te wachten op hun vakantiebijslag. Wat zijn de regels voor de uitbetaling van deze belo...
Lees meer...
R/C-schuld bij de BV: uitdeling van winst, mét boete
Veel directeuren-grootaandeelhouders hebben een schuld in rekening-courant bij hun BV. De DGA neemt geld bij de BV op, in rekening-courant, veelal om zijn lage salaris uit de BV aan te vullen. Als de ...
Lees meer...
Hier klikken