accountantsonline.nl: Schadevergoeding voor een te lange procedure
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Schadevergoeding voor een te lange procedure

Sinds 2008 worden er schadevergoedingen toegekend voor vertragingen die zijn ontstaan tijdens beroepsprocedures in onder meer het belastingrecht. De procedure voor het verkrijgen van zo’n schadevergoeding is sinds 1 oktober vereenvoudigd, waardoor u sneller uw schadevergoeding ontvangt.

U kunt om een schadevergoeding  vragen als de procedure van het beroep of het hoger beroep te lang duurt. Om welke termijn het gaat hangt af van de omstandigheden van het geval. Uit de jurisprudentie blijkt dat de bezwaarfase en de beroepsfase maximaal twee jaar mogen duren. Daarnaast mag de behandeling van het hoger beroep maximaal twee jaar in beslag nemen. 

Overschrijding redelijke termijn
Sinds 1 oktober krijgt u eenvoudiger en sneller een schadevergoeding, dankzij een nieuwe beleidsregel waarin de minister van Veiligheid en Justitie bepaalt dat hij geen verweer zal voeren tegen uw verzoek om schadevergoeding te ontvangen. Uit de toelichting bij de beleidsregel (pdf) blijkt dat het gaat om een schadevergoeding van € 500 voor ieder half jaar waarin de zogeheten redelijke termijn is overschreden..

Uitzonderingssituaties bij de toepassing van de nieuwe beleidsregel

De nieuwe beleidsregel is niet van toepassing in de volgende situaties:

  • Als er naar verwachting een schadevergoeding van meer dan €5.000 toegekend zal worden.

  • Bij belangrijke rechtsvragen.

  • Bij zaken waarin de minister van Veiligheid en Justitie hoger beroep heeft ingesteld tegen een beslissing in een schadevergoedingsprocedure vanwege overschrijding van de redelijke termijn voor het nemen van een besluit.  

  • Bij belastingzaken die in cassatie bij de Hoge Raad dienen.

  • Bij  zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij het om een overschrijding van de redelijke termijn door de bestuursrechter gaat.

Bron: Rendement


Eerder geplaatste artikelen

Welke tankpas past bij uw onderneming?
Het juiste pasje om bij te tanken... Het overkomt u of uw werknemers vast wel eens: onderwegnaar een afspraak met de auto van de zaak, even tanken onderweg.Een paar dagen verstrijken en het moment van...
Lees meer...
Kostenvergoedingen uitsplitsen op loonstrook
Vanaf 1 januari 2016 moet uw organisatie op de loonstrook van de werknemers specifiek aangeven uit welke bedragen dit loon is samengesteld. Dit betekent dat u een eventuele kostenvergoeding moet uitsp...
Lees meer...
Minimumloon per uur omhoog per 1 juli
Vandaag gaat het wettelijk minimumloon omhoog ten opzichte van het eerste deel van dit jaar. Dat betekent dat ook het loon dat werknemers per uur moeten krijgen, iets stijgt. Hoeveel moet uw ondernemi...
Lees meer...
Hier klikken