accountantsonline.nl: BTW-correctie vóór 1 april voorkomt rente
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

BTW-correctie vóór 1 april voorkomt rente

Heeft u in 2013 te veel of te weinig BTW afgedragen, dan moet u dit op tijd corrigeren. Doet u dat binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin u BTW moet betalen – dus vóór 1 april – , dan betaalt u geen belastingrente.

U bent verplicht om de BTW te corrigeren als u dit jaar of in de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig BTW heeft betaald. Hiervoor kunt u het formulier Suppletie omzetbelasting gebruiken. Dit formulier kunt u gebruiken bij een correctie over een bepaald tijdvak of een correctie over een heel kalender- of boekjaar. Gaat het echter om een correctie lager dan € 1.000, dan hoeft u het formulier niet te gebruiken en kunt u de correctie direct verrekenen in de eerstvolgende BTW-aangifte. U krijgt dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag van de Belastingdienst.

Correctie intracommunautaire levering
Gaat het om een correctie die te maken heeft met een intracommunautaire levering van goederen of diensten binnen de Europese Unie (EU), dan moet u de gegevens uit rubriek 3b van de BTW-aangifte nog schriftelijk doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt de brief sturen naar het volgende adres: Belastingdienst/Central Liaison Office, Antwoordnummer 469, 7600 VB Almelo.

Belastingrente en boete
Het is belangrijk dat u de suppletie op tijd indient. U betaalt namelijk geen belastingrente als u binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin u de BTW moest betalen een suppletie stuurt. Vóór 1 april 2014 moet de suppletie over de BTW-aangifte van 2013 dus bij de Belastingdienst binnen zijn. De fiscus kan dan mogelijk nog wel een verzuimboete opleggen. Corrigeert u de BTW niet en de Belastingdienst komt daar op een later moment achter, dan kunt u een vergrijpboete krijgen. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Welke tankpas past bij uw onderneming?
Het juiste pasje om bij te tanken... Het overkomt u of uw werknemers vast wel eens: onderwegnaar een afspraak met de auto van de zaak, even tanken onderweg.Een paar dagen verstrijken en het moment van...
Lees meer...
Kostenvergoedingen uitsplitsen op loonstrook
Vanaf 1 januari 2016 moet uw organisatie op de loonstrook van de werknemers specifiek aangeven uit welke bedragen dit loon is samengesteld. Dit betekent dat u een eventuele kostenvergoeding moet uitsp...
Lees meer...
Minimumloon per uur omhoog per 1 juli
Vandaag gaat het wettelijk minimumloon omhoog ten opzichte van het eerste deel van dit jaar. Dat betekent dat ook het loon dat werknemers per uur moeten krijgen, iets stijgt. Hoeveel moet uw ondernemi...
Lees meer...
Hier klikken