accountantsonline.nl: Lager gebruikelijk loon door financiën bv
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Lager gebruikelijk loon door financiën bv

In concernsituaties moet u als directeur-grootaandeelhouder (dga) het gebruikelijk loon in principe per dienstbetrekking bepalen. De specifieke financiële situatie van een bv kan echter een reden zijn om het gebruikelijk loon lager vast te stellen. Het gerechtshof in Amsterdam vond dat daar in dit geval sprake van was.

Op basis van de gebruikelijkloonregeling moet een bv het loon van een dga ten minste vaststellen op € 43.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om van een lager of hoger gebruikelijk loon uit te gaan. In deze zaak ging het om een dga van een beheer-bv. Deze bv had alle aandelen in twee andere bv’s. Er waren geen andere werknemers bij de bv’s in dienst. De dga nam in zijn aangifte inkomstenbelasting 2005 een inkomen op van € 15.247 dat hij van de beheer-bv ontving. Van de overige bv’s ontving hij geen loon. De inspecteur corrigeerde de aangifte en ging uit van een inkomen van € 117.000 (drie keer het gebruikelijk loon van € 39.000 in 2005). De dga vond dat veel te hoog.

Specifieke omstandigheden
In principe had de inspecteur juist gehandeld volgens het gerechtshof: in concernsituaties moet de gebruikelijkloonregeling immers per dienstbetrekking toegepast worden (zie ook Hoge Raad, 11 november 2005, ECLI (verkort): AU6018). In dit geval was er echter sprake van specifieke omstandigheden, die ervoor zorgden dat de dga uit mocht gaan van een lager gebruikelijk loon. De financiële situatie van de verschillende ondernemingen was namelijk aanleiding om het gebruikelijk loon te verlagen. Bovendien was de dga de enige werknemer van de drie ondernemingen. Het gerechtshof gaf aan dat het onmogelijk was dat de dga drie keer een voltijdsdienstbetrekking had vervuld. Voor de beheervennootschap stelde de rechter het gebruikelijk loon vast op € 15.247, het werkelijk genoten loon. Het gerechtshof bepaalde het gebruikelijk loon van de bv, die in een slechte financiële situatie verkeerde, op nihil. Van de derde bv vond de rechter dat het loon € 38.118 moest zijn. In totaal dus € 53.365. De inspecteur kreeg dus gedeeltelijk gelijk. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

SEPA-incasso
Een SEPA-incasso is een Europese incasso die sinds 2014 de lokale Nederlandse automatische incasso (of machtiging) vervangt. Sinds de invoering worden uw incasso's niet meer door uw bank maar door uw ...
Lees meer...
Weinig enthousiasme voor BGL
Als u in 2015 een zzp’er wilt inhuren moet u er rekening mee houden dat de regeling rondom de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) nog even geldig blijft. De VAR zou in de loop van 2015 vervangen wor...
Lees meer...
Verplichte accountantsroulatie na tien jaar
Ondernemingen mogen langer bij hetzelfde accountantskantoor blijven. Nu bent u verplicht om na zeven jaar te wisselen van externe accountant. Onlangs gaf minister Dijsselbloem van Financiën aan d...
Lees meer...
Hier klikken