accountantsonline.nl: Internationale actie in grootschalig witwasonderzoek
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Internationale actie in grootschalig witwasonderzoek

Er hebben in een internationaal onderzoek naar witwassen een 70-tal doorzoekingen plaatsgevonden in onderandere Nederland, Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland, Polen en Dubai en is onderzoek gedaan in Zwitserland, Spanje en Portugal. De verdenking is dat er op grote schaal gefraudeerd is waarbij tenminste 100 miljoen euro is witgewassen. Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit Nederland.

Onderzoek
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een groep (rechts-)personen die zich vermoedelijk bezig houdt met trustactiviteiten om het witwassen van minimaal 100 miljoen euro te faciliteren. Een Nederlander wordt als leider van deze groep gezien. De verdenking is dat de verdachten ten behoeve van derden via Nederland gelden wegsluizen naar vennootschappen in belastingparadijzen die rekeningen bij banken in onder andere Monaco, Zwitserland en Luxemburg aanhouden. Naast witwassen worden deze personen ook verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

Nederland
Het onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd door het Team Opsporing Witwassen van de FIOD te Haarlem onder leiding van het Functioneel Parket. Om crimineel verkregen geld terug te vorderen, is ook het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie bij dit onderzoek betrokken. De doorzoekingen in Nederland vonden plaats in Amsterdam, Beverwijk en Laren.

Eurojust
Door de Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust werden met succes contacten gelegd met de Openbaar Ministeries in de benadeelde EU-landen. In samenwerking met de Italiaanse vertegenwoordiger van Eurojust heeft dit er onder andere toe geleid dat meerdere zelfstandige strafrechtelijke onderzoeken in Italië zijn gestart.

Nadeel
Door het wegsluizen van de 100 miljoen euro via Nederland, zijn vooral de EU-landen benadeeld. De door de verdachten toegepaste constructie tast de integriteit aan en schaadt het vertrouwen in het financiële stelsel in Nederland en Europa in ernstige mate en daarom treden we op. bron:www.om.nl 

Eerder geplaatste artikelen

Mogelijk nog twee jaar uitstel voor SEPA
U krijgt mogelijk nog langer de gelegenheid om over te stappen op SEPA. De wettelijke invoerdatum was 1 februari 2014 en er was al sprake van een overgangsperiode tot 1 augustus. Uw onderneming krijgt...
Lees meer...
Alleen vermelden van plaatsnamen onvoldoende
U kunt een bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak voorkomen door op jaarbasis niet meer dan vijfhonderd privékilometers te maken. Een sluitende rittenregistratie is een...
Lees meer...
Qics bouwt Scribe Connector voor Exact
Voor Exact gebruikers die gegevens willen uitwisselen met andere softwarepakketten via Scribe, heeft Qics de Scribe connector voor Exact Globe en Exact Synergy gebouwd. Deze connector zorgt ervoor dat...
Lees meer...
Hier klikken