Accountancy Nieuws en Vacatures voor Accountants: economie
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Mei: hoog tijd voor de vakantiebijslag

100%20euroDe uitbetaling van de salarissen van mei zit eraan te komen en dat betekent dat veel werknemers met smart zitten te wachten op hun vakantiebijslag. Wat zijn de regels voor de uitbetaling van deze beloning ook alweer?

In veel organisaties wordt devakantiebijslag (tool)in mei of in juni uitbetaald. Dat hoeft echter niet per se. In de wet staat namelijk de vakantiebijslag in principe in juni uitbetaald moet worden, maar dat werkgevers en werknemers ook mogen afspreken dat dit op een ander tijdstip gebeurt. De enige eis is dat uw organisatie de vakantiebijslag minstens één keer per jaar uitbetaalt.

Tabel bijzondere beloningen verplicht
Bij de uitbetaling van devakantiebijslagmoet detabel bijzondere beloningen (tool)toegepast worden. Betaalt een werkgever vakantiebijslag uit die loon uit vroegere dienstbetrekking is, dan geldt daareen aparte tabel (tool)voor. Tot 1januari 2016 mochten bijzondere beloningen ook toegevoegd worden aan het reguliere tijdvakloon. Werknemers

rechter%20hamer%204 R/C-schuld bij de BV: uitdeling van winst, mét boete

Veel directeuren-grootaandeelhouders hebben een schuld in rekening-courant bij hun BV. De DGA neemt geld bij de BV op, in rekening-courant, veelal om zijn lage salaris uit de BV aan te vullen. Als de DGA die schuld niet meer kan aflossen omdat zijn privévermogen en inkomen ontoereikend is, heeft het bedrag van de schuld het vermogen van de BV definitief verlaten. Er is dan sprake van een ui... Lees meer...

BelastingBelangen Belastingplan 2017

Tarieven en heffingskortingen Aanpassing tarief loon- en inkomstenbelastingHet tarief in de inkomstenbelasting gaat iets omhoog, de bovengrens van de derde schijf – het startpunt voor de 52% heffing – wordt opgetrokken van € 66.421 naar 67.072.Het tarief 2017 luidt als volgt, voor personen die geboren zijn op of na 1 januari 1946: Heffingskortingen De algemene heffingskorting ga... Lees meer...

Wissel uw Wft-diploma nog deze maand in!

Werkt u als financial in een adviserende functie bij een financiële onderneming, dan moet u vakbekwaam zijn volgens de Wet op het financiële toezicht (Wft). Op 1 januari 2014 is het educatiesysteem voor Wft-diploma’s veranderd. U moet vóór 1 januari 2017 beschikken over een nieuwe versie van het Wft-diploma en oude diploma’s inwisselen. Doe dit nog deze maand om... Lees meer...

Eerder geplaatste artikelen

De balans opmaken van de vrije ruimte van 2015
Sinds 2015 hoeven organisaties de vrije ruimte niet meer ieder loontijdvak af te rekenen, maar mag dat in één keer over het hele afgelopen jaar. Een eventuele overschrijding van de vrije...
Lees meer...
Wat moet er op de jaaropgaaf over 2015 staan?
Op de jaaropgaaf over 2015 die de werkgever begin dit jaar aan werknemers moet verstrekken, moet verplicht ook het totaalbedrag staan dat in 2015 bij de werknemer aan arbeidskorting is verrekend. De w...
Lees meer...
Groeiend aantal bedrijven hanteert nieuwe manier van geïntegreerd rapporteren
Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft Deloitte, dit jaar in samenwerking met MVO Nederland, een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Nederlandse bedrijven “Integrated Reporting ...
Lees meer...
Hier klikken