Accountancy Nieuws en Vacatures voor Accountants
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2017

Munten(1)Onlangs zijn de nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen bekendgemaakt. Door de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 gaat ook het maximumdagloon omhoog.

Doordatper 1 juli het wettelijk minimumloon met 0,89% omhooggaat naar €1.565,40 per maand, stijgt het dagloon van de uitkeringen WAO/WIA,Werkloosheidswet (WW)enZiektewet (ZW)met hetzelfde percentage. Dat brengt het maximumdagloon per 1 juli 2017 op €207,60 per dag. Op jaarbasis is dat €54.183,60. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon voor deZorgverzekeringswetverandert per 1 juli niet. Dat blijft heel 2017 €206,54 per dag en €53.701 op jaarbasis. Dit alles staat in de rekenregels per 1 juli 2017.

UWV keert niet meer uit dan maximumdagloon
Voor werkgevers is het maximumdagloon belangrijk als zij werknemers in dienst hebben die een uitkering van UWV krijgen op grond van deWet arbeid en zorg (WAZO).

foto Waarom financial control een slimme tweede stap is

Nadenkend over hun carrièrepad zien jonge financials de functie van financial controller nogal eens over het hoofd. Toch blijkt deze rol in de praktijk vaak een zeer waardevolle carrièrestap. Als finance talent kun je veel kanten op. Na het behalen van je Master-diploma en bijvoorbeeld een aantal jaar werkervaring in de Big 4 wordt vaak gedacht aan een rol in financial planning &a... Lees meer...

100%20euro Mei: hoog tijd voor de vakantiebijslag

De uitbetaling van de salarissen van mei zit eraan te komen en dat betekent dat veel werknemers met smart zitten te wachten op hun vakantiebijslag. Wat zijn de regels voor de uitbetaling van deze beloning ook alweer? In veel organisaties wordt devakantiebijslag (tool)in mei of in juni uitbetaald. Dat hoeft echter niet per se. In de wet staat namelijk de vakantiebijslag in principe in juni uitbe... Lees meer...

Kleine pensioenen niet afkopen maar samenvoegen

Een wetsvoorstel dat regelt dat pensioenuitvoerders kleine pensioenen op eigen houtje mogen samenvoegen, is goedgekeurd door het demissionaire kabinet. De nieuwe wet moet ervoor gaan zorgen dat kleine pensioenpotjes hun pensioenbestemming behouden. Als een werknemer van baan wisselt en bij de oude werkgever een klein pensioenpotje had opgebouwd, wordt dit vaak afgekocht. Het beheren van een kle... Lees meer...

Eerder geplaatste artikelen

Groot deel websites accountants onvoldoende beveiligd
Wanneer u op zoek bent naar een accountant, gaat deze zoektocht waarschijnlijk voornamelijk online. Op de websites van de verschillende accountancykantoren kunt u alvast onderzoek doen naar de geschik...
Lees meer...
59 procent meer vraag naar accountants, maar het aanbod blijft achter.
Accountantskantoren zoeken met name assistent accountants en dan met name werknemers vanaf drie jaar werkervaring (tot maximaal 10 jaar werkervaring). De arbeidsmarkt is schaars. Bovendien neemt het ...
Lees meer...
EDO sluit zich aan bij RSM Netherlands
RSM Netherlands Holding N.V. en EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs hebben overeenstemming bereikt over het samen gaan van beide kantoren, waarbij EDO met ingang van 1 april 2017 onderdeel z...
Lees meer...
Hier klikken