accountantsonline.nl: SEPA-incasso
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

SEPA-incasso

Een SEPA-incasso is een Europese incasso die sinds 2014 de lokale Nederlandse automatische incasso (of machtiging) vervangt. Sinds de invoering worden uw incasso's niet meer door uw bank maar door uw leverancier beheerd.

Wat is een SEPA-incasso?
Een SEPA-incasso is een Europese incasso die sinds 2014 de lokale Nederlandse automatische incasso (of machtiging) vervangt. Vanaf 2014 moeten alle overschrijvingen en automatische incasso's aan de SEPA (Single Euro Payments Area) normen voldoen. Ook zijn ondernemingen, handelaars, overheden en consumenten verplicht deze SEPA-regelgeving na te leven. Sinds de invoering van de SEPA-incasso worden uw incasso's niet meer door uw bank maar door uw leverancier beheerd.

Het gaat enkel over betalingen in euro (EUR), inclusief betalingen in euro met sommige landen die niet tot de eurozone (Zweden bijvoorbeeld) en zelfs niet tot de Europese Unie behoren maar wel tot de SEPA-zone (bijv. Zwitserland, Noorwegen, Monaco, ...).

Elke SEPA-incasso hangt vast aan een mandaat (uw akkoord) en vanaf 2014 zijn het de leveranciers die deze mandaten beheren. Wanneer u uw automatische incasso wenst stop te zetten moet u dus contact opnemen met uw leverancier en uw mandaat bij de hand houden.

Waarom is de SEPA-incasso ingevoerd?

De SEPA-incasso in ingevoerd om betalingen tussen particulieren en bedrijven binnen heel Europa makkelijker te maken.
Door de SEPA invoering functioneren alle betalingen (giro, incasso, betaalkaarten,...) op een vergelijkbare manier. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt al naargelang het land waar men woont: alle betalingen zijn ‘interne betalingen’ binnen Europa en volgen dezelfde regels.

Voor- en nadelen van SEPA-incasso

Aan de invoering van de SEPA-incasso zijn zowel voor- als nadelen verbonden.

Dankzij de SEPA-incasso kunt u nu makkelijk betalingen uitvoeren aan bedrijven in andere landen binnen Europa. Vooral voor bedrijven is dit een voordeel.

Sinds de SEPA invoering hebt u, in geval van fouten bij automatische incasso’s, meer bescherming. Zo heeft u recht op terugbetaling en kunt u binnen de 8 weken uw geld terugvorderen van de bank. Ook kunt u als klant zelf het maximumbedrag en de maximumfrequentie (maandelijks, driemaandelijks, ...) voor uw automatische incasso bepalen.


Een nadeel is wel dat u de incasso niet meer kunt stopzetten via uw bank. Dit moet u nu met uw leverancier regelen. U kunt uw incasso wel blokkeren via uw bank, maar dit is niet voldoende. U dient altijd nog contact op te nemen met uw leverancier om de incasso ook effectief stop te zetten.


Veel mensen betalen niet graag via automatische incasso. Zij vinden het makkelijker om hun betalingen manueel (via overboeking of acceptgiro) te doen omdat ze zo meer overzicht en controle hebben over hun eigen financiën. Wanneer u maandelijks (bv. per acceptgiro) betaalt, merkt u fouten sneller op. Bron:
sepastop.eu

Eerder geplaatste artikelen

Weinig enthousiasme voor BGL
Als u in 2015 een zzp’er wilt inhuren moet u er rekening mee houden dat de regeling rondom de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) nog even geldig blijft. De VAR zou in de loop van 2015 vervangen wor...
Lees meer...
Verplichte accountantsroulatie na tien jaar
Ondernemingen mogen langer bij hetzelfde accountantskantoor blijven. Nu bent u verplicht om na zeven jaar te wisselen van externe accountant. Onlangs gaf minister Dijsselbloem van Financiën aan d...
Lees meer...
Foutieve aangifte is uw verantwoordelijkheid
Besteedt u de administratie liever uit aan een administratie- of accountantskantoor, dan moet u er rekening mee houden dat uw onderneming altijd eindverantwoordelijke blijft voor het doen van een juis...
Lees meer...
Hier klikken