accountantsonline.nl: Dividend niet zomaar te blokkeren met beslag
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Dividend niet zomaar te blokkeren met beslag

Als u beslag laat leggen op de tegoeden van een andere bv vanwege een mogelijk onterechte dividenduitkering, moet u aannemelijk maken dat het dividend niet uitgekeerd had mogen worden. Het ontbreken van jaarrekeningen is als feit niet overtuigend genoeg. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

Het draaide in deze zaak om een geschil over een groot vastgoedproject. Toen de twee betrokken partijen, PMR bv en BB bv, er niet uit kwamen, besloten ze de samenwerking te beëindigen en dit te bezegelen met een vaststellingsovereenkomst. Hierbij spraken ze af dat PMR bv de aandelen van een aantal gezamenlijke bv’s zou overnemen voor € 600.000. Deze ondernemingen waren opgericht ten behoeve van het vastgoedproject. Voordat de aandelen definitief over zouden gaan, zou PMR bv bovendien een dividenduitkering ontvangen van € 250.000 uit de dochterondernemingen. Daar ging het helaas mis: na de uitkering van het dividend en de overdracht van de aandelen, legde BB bv beslag op de bezittingen van PMR bv. Het dividend had niet uitgekeerd mogen worden, want er was te weinig geld beschikbaar in de overgenomen bv’s. Hierdoor leidde de uitkering tot een negatief eigen vermogen. Bovendien waren er geen dividendbesluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of vastgestelde jaarrekeningen te vinden.

Vergaderstukken van de AvA zijn aan te merken als jaarrekeningen
PMR bv stapte naar de rechter om het beslag op te heffen. De rechtbank ging daar in mee. De rechter oordeelde namelijk dat er wel degelijk notulen van de AvA waren die bewezen dat het besluit om dividend uit te keren, goedgekeurd was. De rechter merkte daarbij op dat de stukken die aan het besluit van de AvA ten grondslag lagen, ook aangemerkt mochten worden als een jaarrekening. Uit deze cijfers bleek bovendien dat er wel degelijk voldoende geld in de bv’s aanwezig was om de afgesproken dividenduitkering te laten plaatsvinden. Het beslag op PMR bv werd daarom opgeheven en bovendien hoefde PMR bv het uitgekeerde dividend niet terug te betalen. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Eindejaarscorrecties in laatste BTW-aangifte
Gaat u de BTW-aangifte over december 2014 binnenkort invullen? Let dan op de indiendatum: deze aangifte moet namelijk uiterlijk 31 januari 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn. Bij het invullen van...
Lees meer...
Creëer als accountant zelf de toekomst
‘The best way to predict the future is to create it.’ Dit citaat van Abraham Lincoln geeft uiting aan de daad bij het woord voegen. De toekomst heb je niet in de hand, maar op zijn minst v...
Lees meer...
Aflossing spaarhypotheek blijft onbelast
Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën geeft duidelijkheid over de fiscale gevolgen van het aflossen van spaarhypotheken. De uitkering hiervan blijft ook bij aflossing na 30 jaar onbelast...
Lees meer...
Hier klikken