accountantsonline.nl: Leeftijdscorrectie bij overdracht pensioen?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Leeftijdscorrectie bij overdracht pensioen?

Als u de pensioenverplichting van uw werkmaatschappij overdraagt naar bijvoorbeeld uw holding-bv, mag u in principe geen rekening houden met de leeftijdsterugstelling, ook al moet u de verplichting waarderen op commerciële grondslagen. Dit geldt echter niet als u zich kunt baseren op nieuwe overlevingstafels. Dit bevestigde de Rechtbank Noord-Holland onlangs.

In deze zaak draaide het om een dga die zijn pensioen had ondergebracht in een dochtermaatschappij van zijn holding. Op 1 juni 2009 werden de pensioenverplichtingen overgedragen naar de moeder-bv. De pensioenverplichtingen werden hierbij gewaardeerd op commerciële grondslagen. Dit betekent dat de waarde van de pensioenverplichting bepaald moet worden zoals een verzekeraar die zou bepalen. Hierbij moet de markrente in acht genomen worden. Dit verschilt van de fiscale waardering, waarvoor een wettelijke rente van 4% geldt.

Leeftijdscorrectie uitgesloten van waarderingsmethodiek
Bij de overdracht was ook een bedrag opgenomen voor de kosten van een zogenoemde leeftijdsterugstelling. De leeftijdsterugstelling hield in dat de leeftijd voor de berekening van de pensioenverplichting en bijbehorende premie lager is dan de werkelijke leeftijd van de dga. Dit leidt tot een hogere pensioenverplichting en een hogere premie. Verzekeraars gebruiken deze methode om in te spelen op de stijgende levensverwachting en dus de bijbehorende kosten op te vangen.

Geen correctie van de belastbare winst
De zaak kwam aan het rollen omdat de inspecteur van de Belastingdienst de VPB-aangifte van de moeder-bv over 2009 corrigeerde. De inspecteur oordeelde namelijk dat het bedrag dat gereserveerd was voor de leeftijdsterugstelling niet op de balans geplaatst mocht worden voor de pensioenverplichtingen, maar vrij moest vallen ten laste van de winst. De bv was het hier niet mee eens en stapte daarom naar de rechter. Daar betoogde de bv dat de leeftijdsterugstelling wel degelijk deel uit maakte van de totale pensioenverplichting. De overdracht van het pensioen was immers op commerciële grondslagen afgehandeld. De rechter ging hier niet in mee. Voor het pensioen in eigen beheer is dit namelijk niet toegestaan op basis van de Wet VPB Een leeftijdsterugstelling is namelijk alleen toegestaan als er een verschil bestaat tussen de gehanteerde overlevingstafel en een nieuwere overlevingstafel. Ook daar was in dit geval geen sprake van. De navorderingsaanslag bleef dus overeind.

Extra voordeel door pensioenverschuiving
Een verschuiving van uw pensioenverplichting kan dus fiscaal voordeel opleveren als u hierbij gebruik maakt van een nieuwere overlevingstafel. Als uw pensioenverplichting in uw werk-bv nog gewaardeerd wordt aan de hand van een oude overlevingstafel en het pensioen wordt overgeheveld naar uw holding, moet u hierbij een nieuwe overlevingstafel hanteren als die beschikbaar is. De kosten voor de leeftijdscorrectie mogen dan ten laste van de winst van de holding-bv komen. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Welke tankpas past bij uw onderneming?
Het juiste pasje om bij te tanken... Het overkomt u of uw werknemers vast wel eens: onderwegnaar een afspraak met de auto van de zaak, even tanken onderweg.Een paar dagen verstrijken en het moment van...
Lees meer...
Kostenvergoedingen uitsplitsen op loonstrook
Vanaf 1 januari 2016 moet uw organisatie op de loonstrook van de werknemers specifiek aangeven uit welke bedragen dit loon is samengesteld. Dit betekent dat u een eventuele kostenvergoeding moet uitsp...
Lees meer...
Minimumloon per uur omhoog per 1 juli
Vandaag gaat het wettelijk minimumloon omhoog ten opzichte van het eerste deel van dit jaar. Dat betekent dat ook het loon dat werknemers per uur moeten krijgen, iets stijgt. Hoeveel moet uw ondernemi...
Lees meer...
Hier klikken