accountantsonline.nl: Onderzoeksresultaten misbruik accountantstitel
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Onderzoeksresultaten misbruik accountantstitel

In 2012 is de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) in samenwerking met de Belastingdienst en het Bureau Economische handhaving begonnen met een onderzoek naar mogelijk 1.600 gevallen van het onterecht gebruikmaken van de accountantstitel. Inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek bekend. In meer dan de helft van de onderzochte gevallen is mogelijk sprake van titelmisbruik. Maakt u gebruik van een accountant, controleer dan of hij deze titel terecht gebruikt.

Ten behoeve van het onderzoek is onder andere via internet gezocht naar instanties en personen die gebruikmaakten van de begrippen accountant, accountantskantoor, accountancy en accounting. De resultaten van dit onderzoek werden vergeleken met de bij de NBA aanwezige bestanden van accountants en accountantspraktijken. Deze vergelijking  resulteerde in een lijst van 1.600 personen en kantoren die zich mogelijk schuldig maakten aan titelmisbruik. Bij 764 kantoren is nu gebleken dat er geen sprake is van onrechtmatig titelgebruik. Van de 836 kantoren waarbij dat mogelijk wel het geval was, zijn er inmiddels 641 aangeschreven. Dit laatste had tot gevolg dat 305 kantoren het gebruik van de titel inmiddels hebben gestaakt. De overige kantoren worden in de periode maart tot september 2014 aangeschreven.

Aangeschreven kantoren moeten titelgebruik staken
In de aanschrijving aan de kantoren verzoekt de NBA de overtreder het titelgebruik te staken. Als dat niet gebeurt of als een reactie uitblijft, krijgen de Belastingdienst en het Bureau Economische Handhaving de beschikking over alle informatie met betrekking tot het vermoedelijk onrechtmatig titelgebruik. De Belastingdienst doet vervolgens nader onderzoek naar de melding en mag een dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen. De Belastingdienst is namelijk belast met het toezicht op de naleving. Van de 641 aangeschreven kantoren zijn er nu 41 gemeld bij de Belastingdienst.

Onderzoek naar titelmisbruik eind 2014 afgerond
Met name accountants in het MKB ondervonden last van het onrechtmatig titelgebruik van termen als accountant, accountantskantoor, accountancy en accounting. Niet alleen misleiden kantoren en personen die zich ten onrechte voordoen als accountant of accountantskantoor  de markt, ze vormen ook oneerlijke concurrentie voor accountants die gebonden zijn aan strenge wet- en regelgeving. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Vernieuwde site AccountingHUB
De website van het "State of the Art" platform van AccountingHUB is vernieuwd. Vergeet boekhoudsoftware, aanelkaar geknoopt met scan- en herken-, portaal- en monitorsoftware. AccountingHUB b...
Lees meer...
Zesmaandsfictie geen bewijs voor vergrijpboete
U moet werknemers die bij uw onderneming werken in de loonadministratie opnemen. Doet u dat niet, dan kan de inspecteur de zogenaamde zesmaandsfictie toepassen. De Hoge Raad heeft recent aangegeven da...
Lees meer...
Gratis advies van de Retailscan
Recent heeft de onderneming SRA (Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten) een gratis scan gepresenteerd voor retailondernemers. De Retailscan geeft u een gratis advi...
Lees meer...
Hier klikken