accountantsonline.nl: In de vrije ruimte soms bonussen onderbrengen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

In de vrije ruimte soms bonussen onderbrengen

Geeft u een bonus aan een werknemer en past u de werkkostenregeling (WKR) toe, dan kunt u deze bonus soms onbelast uitdelen. De Belastingdienst heeft aangegeven in welke gevallen u een bonus mag onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR.

De WKR is bedoeld om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onbelast te kunnen uitdelen. Loon in de vorm van een bonus of eindejaarsuitkering is geen vergoeding en past daarom in principe niet in de vrije ruimte van de WKR. Dit betekent dat u de bonus moet bruteren als u deze onbelast aan de werknemer wilt uitkeren en u de WKR al toepast.


In het verleden al eindheffing over bonus
De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat u bonussen aan werknemers soms wél in de vrije ruimte kunt stoppen. Voorwaarde is dat u bonussen in het verleden ook al onder de eindheffing liet vallen en dat de bonus niet ongebruikelijk hoog is. Bovendien kunt u de bonus niet met terugwerkende kracht in de vrije ruimte stoppen.Als u de bonus onderbrengt in de vrije ruimte, is deze voor de werknemer hoe dan ook onbelast, en – zolang de vrije ruimte van 1,5% van de fiscale loonsom niet wordt overschreden – voor uw onderneming ook. Bij overschrijding van de vrije ruimte is het waarschijnlijk nog voordeliger om 80% eindheffing af te dragen dan het was geweest om de bonus te bruteren. Bij toepassing van eindheffing zijn immers geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Regels bonussen nog niet uitgekristalliseerdDe regels voor bonussen onder de WKR zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Inspecteurs van de Belastingdienst gaan hier dan ook niet allemaal op dezelfde manier mee om. Vorig jaar werden bonussen in de vrije ruimte nog vaak door de inspecteur afgekeurd. Inmiddels is het ook al eens gebeurd dat bonussen van rond de € 1.000 werden goedgekeurd, op voorwaarde dat alle werknemers zo’n bonus kregen. De laatste tijd hebben meerdere inspecteurs voor kleine bonussen (tussen € 50 en € 250) goedgekeurd dat de bonus in de vrije ruimte wordt ondergebracht. Daarbij hanteerden ze vaak een jaarmaximum van € 2.400 aan bonussen in de vrije ruimte. Bron: Rendement

 

Eerder geplaatste artikelen

SEPA-incasso
Een SEPA-incasso is een Europese incasso die sinds 2014 de lokale Nederlandse automatische incasso (of machtiging) vervangt. Sinds de invoering worden uw incasso's niet meer door uw bank maar door uw ...
Lees meer...
Weinig enthousiasme voor BGL
Als u in 2015 een zzp’er wilt inhuren moet u er rekening mee houden dat de regeling rondom de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) nog even geldig blijft. De VAR zou in de loop van 2015 vervangen wor...
Lees meer...
Verplichte accountantsroulatie na tien jaar
Ondernemingen mogen langer bij hetzelfde accountantskantoor blijven. Nu bent u verplicht om na zeven jaar te wisselen van externe accountant. Onlangs gaf minister Dijsselbloem van Financiën aan d...
Lees meer...
Hier klikken