accountantsonline.nl: Vanaf 2014 bevindingen AFM over individuele kantoren openbaar
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Vanaf 2014 bevindingen AFM over individuele kantoren openbaar

Minister van Financiën Dijsselbloem zal de publicatie van de bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  over individuele accountantskantoren mogelijk maken in het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014. Dat schrijft Dijsselbloem in een nota naar aanleiding van verslag van de Wijzigingswet financiële markten 2014 aan de Tweede Kamer. Op dit moment zijn de onderzoeksrapporten van de AFM niet te herleiden tot de individuele accountantskantoren. Met deze toezegging komt de minister tegemoet aan de behoefte van de sector en de Tweede Kamer naar meer transparante kwaliteitsinformatie van de AFM over individuele accountantskantoren. De minister loopt hiermee vooruit op de Europese ontwikkelingen. Ook de Europese Commissie zet zich in voor de hervorming van de accountantsmarkt. 

 
 De nota naar aanleiding van verslag van de Wijzigingswet financiële markten 2014 gaat ook in op onder meer afwikkelondernemingen, kapitaalbuffers voor banken, bankspaardeposito’s en de algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners. De algemene zorgplicht verankert de norm dat financiële dienstverleners het belang van de consument zorgvuldig in acht moeten nemen. Adviseurs dienen te allen tijde te handelen in het belang van de consument. De norm biedt de AFM mogelijkheden eerder in te grijpen bij misstanden in de financiële sector. Het uitgangspunt is dat de AFM optreedt op basis van de bestaande regels in de Wet op het financieel toezicht. Maar wanneer specifieke regels ontbreken of niet geschikt zijn om het voorkomende probleem aan te pakken, biedt de zorgplicht een grondslag om alsnog op te treden tegen misstanden en daarmee (verdere) schade voor consumenten, maar in sommige gevallen ook financiële dienstverleners, te voorkomen. Met de nota naar aanleiding van verslag wordt ook een nota van wijziging aan de Tweede Kamer aangeboden.  Bron: Ministerie van Financiën
 

Eerder geplaatste artikelen

AccountingHUB sluit samenwerkingsverband!
De samenwerking met CASEWARE & KBP Aangiftesoftware van KLUWER is eindelijk een feit voor AccountingHUB. Bij de start, eind 2013, was de filosofie al dat men een geïntegreerd systeem wilden ...
Lees meer...
Uitbreiding wet Bibob in strijd tegen georganiseerde criminaliteit
Vastgoedtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij, komen onder de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) te vallen. Daarmee wordt voorkomen dat overhe...
Lees meer...
Wie belt zijn accountant om te blijven als wettelijke controle niet meer nodig is?
Er is iets opvallends aan de hand in de wereld van accountants. Van MKB accountant tot de accountant van een multinational, van accountant in business tot interne accountant, van student tot wetenscha...
Lees meer...
Hier klikken