accountantsonline.nl: Creëer als accountant zelf de toekomst
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Creëer als accountant zelf de toekomst

‘The best way to predict the future is to create it.’ Dit citaat van Abraham Lincoln geeft uiting aan de daad bij het woord voegen. De toekomst heb je niet in de hand, maar op zijn minst valt er het nodige aan bij te dragen. Dat geldt ook voor het accountantsberoep. Een betoog van Peter Eimers, partner Assurance bij PwC. 

‘We schrijven 2017. In de geschiedenisboeken lezen we dat het alweer vijf jaar geleden is dat de ommekeer werd ingezet. Het financiële systeem is fundamenteel gewijzigd: waardecreatie voor álle belanghebbenden en rentmeesterschap voor toekomstige generaties staan centraal – het financieel kapitaal staat weer ten dienste van het waardecreërende vermogen van organisaties. 

Net zoals werknemers, leveranciers en consumenten, zijn ook management, financiers en toezichthouders zich bewust van hun essentiële, maar niet dominante rol in de keten. De natuurlijke ‘checks and balances’ werken weer en zijn transparant – het evenwicht is hervonden tussen alle spelers in de keten. 
Beleggers hebben daardoor weer vertrouwen in de echte waarde van ondernemingen, kapitaalmarkten weer in de slagkracht van Europese instituties, banken weer in elkaar en burgers en andere stakeholders in de informatie die zij ontvangen van bedrijven.’

Van heilige naar veilige huisjes
De vorige drie alinea’s zijn afkomstig uit de publicatie ‘Van heilige naar veilige huisjes’, die ik samen met vier collega’s dit voorjaar heb geschreven. Een publicatie met een stip aan de horizon. Een horizon die aantrekkelijk is. Maar dat is niet eens zo interessant. De weg ernaartoe is minstens zo relevant. Want de weg is hobbelig en vol onverwachte gaten. 

Zo heeft de Tweede Kamer zich dit voorjaar uitgesproken over het accountantsberoep en heeft ook recent de Eerste Kamer hierover gedebatteerd. Een discussie die sterk gaat over het verleden en heden, niet over de toekomst zoals hierboven beschreven.

Accountants doen ertoe. Maar willen ze in de toekomst ook relevant blijven, dan moeten ze daar wel aan bouwen. En dat is onafhankelijk van de uitkomsten van de parlementaire behandeling en de nog komende Europese afstemming over de Barnier-voorstellen. Ik zie daarbij enkele noodzakelijke ingrediënten:

- Een onvoorwaardelijke commitment voor het leveren van kwaliteit: Een complexere wereld vraagt om een accountant die continu bezig is om de samenleving die hoge mate van zekerheid te geven die het verwacht. Met aandacht voor het risico dat er sprake kan zijn van fraude en het risico dat de onderneming binnen afzienbare tijd niet meer bestaat. 

- Transparanter communiceren: Kwaliteit in brede zin is meer dan alleen de technische kwaliteit van een audit. Dat geldt voor de informatiewaarde  van een controleverklaring, maar ook voor de wijze waarop accountantsorganisaties in hun transparantieverslag rapporteren. Dat draagt bij aan relevantie, maar ook communicatie met de onderneming, beleggers, toezichthouders, politiek en maatschappij zijn onlosmakelijke elementen van perceptie van kwaliteit.

- Voorloper zijn in verbetering verslaggeving: De maatschappelijke relevantie van de accountant uit zich echter ook in zijn aandacht voor de veranderingen in de maatschappij, die in hoog tempo globaliseert en digitaliseert. De accountant ziet ook dat betrokken zakenpartners (met al dan niet de overheid als belanghebbende partij) steeds meer afhankelijk zijn van elkaar en elkaar ook in toenemende mate om transparantie en accountability.

Deze accountability vertaalt zich in de ontwikkeling van integrated reporting, waarin ondernemingen transparanter zijn over hun doen en laten. Financiële verantwoording is belangrijk, maar wordt ingebed in een bredere verslaggeving. De assurance-vraag komt daarmee vanzelf aan de orde, waarbij accountants zich actief zouden kunnen opstellen bij het zoeken naar toepasbare normen voor verslaggevingsgebieden waar de toetsingscriteria nog niet voorhanden zijn.

- Innovatie van het controleproces: De veranderende omgeving van de ondernemingen vertaalt zich ook in een toenemende complexiteit van systemen en processen. Dit heeft zijn weerslag op de werkzaamheden van de accountant die met deze technologie in de hand ook zijn controleaanpak kan inzetten, zoals het gebruik van data-analyse en data-mining.’

Bron: PwC


 

Eerder geplaatste artikelen

Eindejaarscorrecties in laatste BTW-aangifte
Gaat u de BTW-aangifte over december 2014 binnenkort invullen? Let dan op de indiendatum: deze aangifte moet namelijk uiterlijk 31 januari 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn. Bij het invullen van...
Lees meer...
Dividend niet zomaar te blokkeren met beslag
Als u beslag laat leggen op de tegoeden van een andere bv vanwege een mogelijk onterechte dividenduitkering, moet u aannemelijk maken dat het dividend niet uitgekeerd had mogen worden. Het ontbreken v...
Lees meer...
Aflossing spaarhypotheek blijft onbelast
Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën geeft duidelijkheid over de fiscale gevolgen van het aflossen van spaarhypotheken. De uitkering hiervan blijft ook bij aflossing na 30 jaar onbelast...
Lees meer...
Hier klikken