accountantsonline.nl: 10% korting voor lezers van Accountantsonline
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

10% korting voor lezers van Accountantsonline

Op woensdag 21 maart in het hotel Crown Plaza South te Amsterdam vindt het Financieel Jaarcongres plaats.
De Europese crisis dendert als een niet te stuiten trein door. Recentelijk verklaarde Moody’s de kredietstatus van alle EU-landen in de gevarenzone, ook die van Nederland! Vooraanstaande economen en financiële onderzoeksinstellingen geven toe dat men niet meer weet wat de toekomst zal brengen. Is het eind van de Europese crisis in zicht of staat de financiële wereld nog veel grotere klappen te wachten? Ondanks alle onzekerheden is en blijft het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van lopende en nieuwe financiële wetgeving. Zeker nu vanuit Europa veel nieuwe wetgeving wordt ontwikkeld en ingevoerd die direct effect heeft voor Nederland.

Tijdens het Financieel Jaarcongres op 21 maart 2012 wordt u door experts in het vak in één dag kort en kernachtig op de hoogte gebracht van de belangrijkste en meest relevante ontwikkelingen en nieuwe (toezicht)wetgeving in de financiële wereld. De sprekers zullen met name nieuwe Europese wetgeving met u doornemen die direct of in de nabije toekomst voor u van betekenis is of op uw onderneming van toepassing is. Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om hiervan op de hoogte te zijn.


De volgende onderwerpen worden tijdens dit congres o.a. besproken:

  • Europees beleid en regelgeving naar aanleiding van de kredietcrisis
  • De nieuwe Europese toezichtstructuur in de praktijk: consequenties voor het nationale toezicht en voor financiële ondernemingen
  • Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen “AIFMD”
  • Hervorming van het toezicht op de OTC derivatenmarkten in de EU en de VS
  • Prudentieel toezicht na de financiële crisis
  • Civielrechtelijke en vennootschapsrechtelijke kanttekeningen bij herfinanciering van banken
  • Bank, toezicht en aansprakelijkheid
  • Vernieuwd toezicht DNB en AFM


Tijdens dit congres kijken de verschillende spelers die betrokken zijn bij het toezicht en de handhaving binnen en op de financiële sector vooruit.

Lezers van de site en de nieuwsbrief van Accountantsonline krijgen 10% korting op het deelnemerstarief. U betaalt dan 535,50 i.p.v. 595,-. Klik
hier voor meer informatie

 

Eerder geplaatste artikelen

Mogelijk nog twee jaar uitstel voor SEPA
U krijgt mogelijk nog langer de gelegenheid om over te stappen op SEPA. De wettelijke invoerdatum was 1 februari 2014 en er was al sprake van een overgangsperiode tot 1 augustus. Uw onderneming krijgt...
Lees meer...
Alleen vermelden van plaatsnamen onvoldoende
U kunt een bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak voorkomen door op jaarbasis niet meer dan vijfhonderd privékilometers te maken. Een sluitende rittenregistratie is een...
Lees meer...
Qics bouwt Scribe Connector voor Exact
Voor Exact gebruikers die gegevens willen uitwisselen met andere softwarepakketten via Scribe, heeft Qics de Scribe connector voor Exact Globe en Exact Synergy gebouwd. Deze connector zorgt ervoor dat...
Lees meer...
Hier klikken