accountantsonline.nl: Uitbreiding wet Bibob in strijd tegen georganiseerde criminaliteit
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Uitbreiding wet Bibob in strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Vastgoedtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij, komen onder de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) te vallen. Daarmee wordt voorkomen dat overheden ongewild met malafide partijen in zee gaan. Ook het exploiteren van speelautomaten, het exploiteren van headshops, het importeren van vuurwerk en het organiseren van lokaal vergunningplichtige vechtsportgala’s komen onder de reikwijdte van de BIBOB. Dit heeft minister Opstelten vanmiddag bekend gemaakt tijdens een werkbezoek aan Amsterdam.

Voorkomen ongewilde ondersteuning criminaliteit door overheid
Met de huidige Wet Bibob kunnen overheden de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken voordat een vergunning of een subsidie wordt gegeven of een overheidsopdracht wordt gegund. De vergunning, subsidie of opdracht kan worden geweigerd als blijkt dat er sprake is van criminele antecedenten of onduidelijke financiële constructies. Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit ondersteunt en dat er een vermenging van boven- en onderwereld ontstaat. Bij het onderzoek naar de achtergrond van een bedrijf of persoon kan de gemeente hulp vragen aan het landelijk Bureau Bibob, dat een advies uitbrengt.

Uitbreiding Wet Bibob
De Bibob-wetgeving geldt alleen voor bepaalde branches en activiteiten: bij horeca-, bouw-, afval- en transportvergunningen, in de transportbranche, bij woningbouwcorporaties, coffeeshops, bordelen en smart- en growshops. Voor aanbestedingen geldt de Wet Bibob in de branches bouw, milieu en ICT. Na de uitbreiding komen daar het exploiteren van speelautomaten, het importeren van vuurwerk, headshops en vastgoedtransacties met een overheid bij.

Bibob gemakkelijker voor gemeenten
Met een aantal verbeteringen en aanpassingen wordt Bibob voor gemeenten makkelijker. Ook wordt de rechtsbescherming van bedrijven en personen verbeterd.

- Bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak kunnen rechtstreeks justitiële en strafvorderlijke gegevens van betrokkenen ontvangen ten behoeve van beslissingen in de BIBOB-sectoren.
- Bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak kunnen bij het Bureau Bibob opvragen of eerder over bedrijven of personen een Bibob-onderzoek is ingesteld.
- De RIEC’s (Regionale Informatie en Expertisecentra) kunnen inzage krijgen in de Bibob-dossiers en daarmee gemeenten ondersteuning bieden bij de toepassing van de Wet Bibob.
- De termijn voor het landelijk Bureau BIBOB om een advies te geven wordt verlengd van vier naar acht weken, met een verlengingsmogelijkheid van vier weken.
- Veel gemeenten maken in bezwaarprocedures gebruik van externe bezwarencommissies. Ook die externe commissies krijgen de mogelijkheid een afschrift het Bibob-advies van het landelijk Bureau Bibob te ontvangen.
- Wie bezwaar maakt tegen een weigering van een vergunning, subsidie of opdracht, krijgt recht op een afschrift van het advies van het landelijk Bureau Bibob. Bron: ministerie van veiligheid en justitie

Eerder geplaatste artikelen

AccountingHUB sluit samenwerkingsverband!
De samenwerking met CASEWARE & KBP Aangiftesoftware van KLUWER is eindelijk een feit voor AccountingHUB. Bij de start, eind 2013, was de filosofie al dat men een geïntegreerd systeem wilden ...
Lees meer...
Vanaf 2014 bevindingen AFM over individuele kantoren openbaar
Minister van Financiën Dijsselbloem zal de publicatie van de bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over individuele accountantskantoren mogelijk maken in het wetsvoorstel Wi...
Lees meer...
Wie belt zijn accountant om te blijven als wettelijke controle niet meer nodig is?
Er is iets opvallends aan de hand in de wereld van accountants. Van MKB accountant tot de accountant van een multinational, van accountant in business tot interne accountant, van student tot wetenscha...
Lees meer...
Hier klikken