accountantsonline.nl: De Resultatenrekening
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

De Resultatenrekening

De winst- en verliesrekening wordt ook wel de resultatenrekening genoemd.

Dit is een overzicht van de opbrengsten en de kosten gedurende een bepaalde periode en geeft het over de betreffende periode behaalde resultaat weer. De resultatenrekening bevat dus periode- of stroomgrootheden.

De wet eist dat de resultatenrekening met toelichting een getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat weergeeft. De wettelijke voorschriften zijn te vinden in Titel 9, Boek 2 van het BW en in het Besluit modellen jaarrekening (hierna te noemen Besluit). In dit besluit worden zes modellen voor de resultatenrekening gegeven.

Binnen deze modellen zijn er wat betreft de presentatie twee mogelijkheden:

  • De verticale opstelling of de staffelvorm; deze wordt in de praktijk het meest toegepast.
  • De horizontale opstelling of de scontrovorm; de lasten worden debet en de baten credit gepresenteerd.
Bovendien heeft de onderneming binnen deze modellen ten aanzien van de kostensplitsing de volgende keuze:
  • Gebuikmaken van de Categorische Kostensplitsing waarbij de kosten worden ingedeeld naar kostensoorten. Een kostensoort is een groep kosten die voortvloeien uit de aanwending van een bepaalde categorie productiemiddelen. Voorbeelden van kostensoorten zijn de kosten van grondstoffen, de loonkosten en de kosten van duurzame productiemiddelen.
  • Gebruikmaken van de Functionele Kostensplitsing, waarbij de kosten worden ingedeeld naar de functies binnen de onderneming: productie, verkoop, algemeen beheer.

Eerder geplaatste artikelen

AccountingHUB sluit samenwerkingsverband!
De samenwerking met CASEWARE & KBP Aangiftesoftware van KLUWER is eindelijk een feit voor AccountingHUB. Bij de start, eind 2013, was de filosofie al dat men een geïntegreerd systeem wilden ...
Lees meer...
Vanaf 2014 bevindingen AFM over individuele kantoren openbaar
Minister van Financiën Dijsselbloem zal de publicatie van de bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over individuele accountantskantoren mogelijk maken in het wetsvoorstel Wi...
Lees meer...
Uitbreiding wet Bibob in strijd tegen georganiseerde criminaliteit
Vastgoedtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij, komen onder de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) te vallen. Daarmee wordt voorkomen dat overhe...
Lees meer...
Hier klikken